ഞാൻ ചെയ്തു 100%വിജയിച്ച Business|Business Ideas Malayalam👉ഈ product വാങ്ങാം….. WhatsApp number
+91 93807 36717

********************************************

📌നിങ്ങളുടെ business / product youtube വഴി promote ചെയ്യുന്നതിന്,
70 34 34 32 01( WhatsApp only)
*****************************

👉👉Business Services WhatsApp 70 34 34 32 01

✔️Business License
*Fssai Registration
*Fssai License
*Trade License
*Packer License
*Msme
*K swift
*GST
*Export &Import license
*Trade License
*Rental Agreement
*Noc
*Partnership deed
*Business Project Report
* Business registration ( LLP, Prvt lmtd etc )
* Trademark

✔️All Design Works
*Social media poster design
*Cover Design
*Logo Design
*Notice Design
*Barcode

✔️Business Training
*Chocolate making Training
*Cake making Training
*Repacking Business Training
*GST File Return Training
*Amazon Product Selling Training

✔️Digital Marketing
*Social Media Promotion
*Youtube Promotion
*Website Development
*App Development

For Business License &Registrations WhatsApp :70 34 34 32 01(WhatsApp only)
*****************************

📌വീഡിയോ ഇൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം / വെക്തി ആയിട്ടു യാതൊരു ബന്ധവും AJ Town എന്ന channel നോ അനിൽഡ എന്ന വ്യക്തിക്കോ ഇല്ല അതിനാൽ സ്വന്തം തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക..

#AJ_Town #Business #Business _ideas #Malayalam_Business #Business_license
#New_Business
#Malayalam_Business
#Zero_Investment_Business
📌The following video based on the information collected from different books, media, internet, space, etc The video made society for educational purpose. It is not created with the intent to harm, injure or defame any person, association or company. The viewers should always do their own diligence and anyone who wishes to apply the ideas contained in the video should take full responsibility for it and is done on their risk and consequence. AJ Town and my team does not take responsibility for any direct and indirect damages on account of any actions taken based on the video.

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Copyright :All the content published on this channel protected under the copyright law and should not be used/reproduced in full or part without the creator’s (Anilda Johny )prior peavailable
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
Business ideas
Best business ideas
New business ideas
Small business ideas Malayalam
Business ideas Malayalam
Low investment business ideas
Easy business ideas
Low investment high profit business
Home based business ideas
Business ideas for women
Low investment business Ideas to start from home
Business ideas in Kerala
Low risk business
Bakery items business malayalam
Bakery items business
Business ideas from Home
Easy business
Super business ideas
Business malayalam video
Garment business ideas
AJ Town
Business license service

source

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *