ഗുണ്ടാ തലവൻ ഓം പ്രകാശ് പിടിയിൽ | Om Prakash | Crimeഗുണ്ടാ തലവൻ ഓം പ്രകാശ് പിടിയിൽ; ഗോവയിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഓം പ്രകാശിനെ പിടികൂടിയത്
#omprakasharrest #crimenews #localnews #asianetnewsfir #malayalamnews #keralanews #AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive #Malayalamnewsupdates

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Instagram ► https://www.instagram.com/asianetnews/
Threads ►https://www.threads.net/@asianetnews

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *