കൊല്ലത്ത് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ അടികൂടിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ യുവാവിന്റെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു | Crime Fileകൊല്ലത്ത് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ദൃശ്യം പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന പേരിൽ യുവാവിന്റെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ച് യുവതി.

#Kollam #Attack #CrimeFile
.
.
മാറുന്ന ലോകത്ത് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളോടെ. പുതിയ വേഗത്തിൽ. പുതിയ ലുക്കിൽ.
മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്. #MathrubhumiNews.

Watch Mathrubhumi News Live at https://youtu.be/DhujH-qBWx0

#MalayalamNews #MalayalamLatestNews #KeralaNews #MathrubhumiNews #Mathrubhumi #Malayalamnewslive #Malayalamlivenews #Latestmalayalamnews #Breakingnews #Breakingnewskerala #Breakingnewslive

Connect with Mathrubhumi News:
Visit Mathrubhumi News’s Website: http://www.mathrubhumi.com/tv/
Find Mathrubhumi News on Facebook: https://www.fb.com/mbnewsin/
—————————————————–
Mathrubhumi News (മലയാളം: മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്) is a 24-hour Malayalam television news channel and is one of Kerala’s most viewed TV channels. Owing to its varied presentation style and reliable content, Mathrubhumi News has become the fastest-growing news channel in Kerala. More than just a news channel, Mathrubhumi News features a host of programs that relate to various aspects of life in Kerala. Some of the frontline shows of the channel are: 
– Wake Up Kerala, the Best Morning Show in Malayalam television.
– Njangalkum Parayanund, youth-centric viewers sourced discussion around the pressing topic of the day.
– Super Prime Time, the most discussed debate show during prime time in Kerala.
– Vakradrishti and Dhim Tharikida Thom, unmatchable satire shows.
– Spark@3, the show on issues that light up the day.
– World Wide, a weekly round-up of all the important news from around the globe.

Happy viewing!

Mathrubhumi News is an initiative by The Mathrubhumi Printing & Publishing Co. Ltd.
Mathrubhumi News. All rights reserved ©.

source

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *