தமிழ்த்தேசிய அரசியல் தெழுங்கர்கள், கன்னடர்கள், மலையாளிகளுக்கு எதிரானதா! #money #world #politicsseeman #tamil #samarppakumaran பணத்தால் உலகை கட்டமைத்த ஊதாரியர்கள்!

source

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *